Phuơng Pháp Trình Diện

191

Trình Diện

Tổng Quát Về Việc Trình Diện

Trong các sinh hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể, trình diện là một phương thức thao diễn để tỏ cho mọi người thấy nét đẹp của một đoàn thể có kỷ luật. Trình diện cũng là một cách thức giáo dục, giúp đoàn viên về phương diện lịch sự, lễ phép, biết kính cấp trên, biết nhường bậc dưới etc..

Có hai hình thức trình diện, thường quen gọi là trình diện cá nhân và trình diện đội: để nhận chỉ thị, phúc trình, báo cáo công tác, lãnh tua hoặc lãnh cờ danh dự etc.. Để đạt được mục đích trình diện, mỗi hình thức đều đòi hỏi kỹ năng và nguyên tắc trình diện khác nhau.

Trình Diện Cá Nhân

Khi nhận được lệnh trình diện, cá nhân mau mắn chỉnh tề lại y phục, mang theo bút và sổ tay để ghi chép tới nơi trình diện (nếu là Đội Trưởng, cầm theo cả cờ Đội).

Cá nhân đến trước mặt Trưởng cách ba bước.

Đứng thế nghiêm, giơ tay chào Trưởng (đội Trưởng chào lại xong rồi bỏ tay xuống).

Đứng nghiêm chờ Trưởng ban lệnh (nên ghi vào số để khỏi sơ sót), hoặc phúc trình, báo cáo các công tác đã thi hành lên Trưởng (trình bày ngắn gọn và đầy đủ các công tác đã thi hành).

Trình Diện Nhiều Cá Nhân

Khi nhận được lệnh trình diện, các cá nhân mau mắn chỉnh tề lại y phục, mang theo bút và sổ tay để ghi chép, đi thẳng tới nơi trình diện.

Sắp thành một hàng ngang trước mặt Trưởng cách khoảng ba bước (mọi người tự sắp xếp sao cho Trưởng đứng ở giữa).

Người đứng phía ngoài cùng bên trái của Trưởng khi thấy mọi người đã đầy và nghiêm chỉnh trong hàng ngũ thì hô chào Trưởng: “Chuẩn bị chào – Chào!” Chờ Trưởng chào lại xong, rồi tất cả bỏ tay xuống.

Đứng nghiêm chờ Trưởng ban lệnh (nên ghi vào sổ để khỏi sơ sót), hoặc từng người phúc trình, báo cáo các công tác đã thi hành lên Trưởng (trình bày ngắn gọn và đầy đủ các công tác đã thi hành).

Sau khi nhận lệnh hoặc phúc trình xong, người đứng bên trái của Trưởng ra lệnh: “Chuẩn bị chào – Chào!” Chào Trưởng rồi lui gót (không cần thêm động lệnh hay khẩu lệnh nào khác).

Trình Diện Đội

Được lệnh trình diện Đội, Đội Trưởng báo cho đội viên chỉnh tề y phục và chuẩn bị sổ bút dụng cụ nếu cần.

Đội Trưởng hô tên đội một lần: “Seraphim” cả Đội đáp lại khẩu hiệu đội: “Trong trắng!”

Đội Trưởng dẫn Đội chạy vòng quanh Trưởng ngược chiều kim đồng hồ, đến sắp thành hàng ngang nghiêm chỉnh trước mặt Trưởng cách ba bước.

Đội Trưởng so hàng đội, sau khi hô tên và cả Đội đáp lại khẩu hiệu đội, Đội Trưởng dùng cờ lệnh lẫn khẩu lệnh cho Đội quay mặt vào Trưởng: “Bên trái – Quay!” ; “Chuẩn bị chào – Chào!” Chờ Trưởng chào lại xong, rồi tất cả bỏ tay xuống.

Đội Trưởng tự động tiến lên trước mặt Trưởng (không chào) để nhận chỉ thị hoặc phúc trình công tác. Sau đó trở về vị trí đội.

Đội Trưởng ra lệnh cho cả Đội chào biệt Trưởng: “Chuẩn bị chào – Chào!” Sau đó di chuyển Đội về vị trí bằng khẩu lệnh: “Bên phải – Quay!” ; “Đàng trước – Bước!” (Nhớ đi vòng sau lưng Trưởng ngược chiều kim đồng hồ).

Trình Diện Các Đội Trường

Nghe hiệu lệnh tập họp các Đội Trưởng (― • • / ―). Các Đội Trưởng nhanh nhẹn chỉnh tề y phục, mang giấy bút, cầm cờ đội chạy thẳng lên sắp hàng ngang trước mặt Trưởng cách ba bước và đứng thế nghiêm đợi lệnh.

Khi thấy các Đội Trưởng đã đầy đủ và nghiêm chỉnh trong ngũ, Đội Trưỏng Đội Trực ra chào Trưởng: “Chuẩn bị chào – Chào!” Chờ Trưởng chào lại xong, rồi tất cả bỏ tay xuống.

Giữ thế nghiêm để nhận chỉ thị hoặc phúc trình công tác.

Sai khi nhận lệnh hoặc phúc trình xong, Đội Trưởng Đội Trực ra lệnh chào Trưởng: “Chuẩn bị chào – Chào!” Chờ Trưởng chào lại xong, các Đội Trưởng bỏ tay xuống và tự động di chuyển về vị trí đội (không cần thêm động lệnh hay khẩu lệnh nào khác)